Posts Tagged :

water

water tekort
water tekort 600 400 Toni

water tekort

In Spanje en Italië hebben ze nu, eind februari, al te kampen met droogte. Terwijl de echte warmte nog moet komen. Zelfs Venetië heeft nu de gondels op het droge liggen. Maar ook in Nederland kennen we deze periodes. Afgelopen zomer werden de boeren min of meer verboden om hun akkers te besproeien. Burgers moesten vooral niet te lang douchen, door een heus water tekort. Maar dit had ook voorkomen kunnen worden…

Middellands zeeklimaat

Al jaren wordt er geroepen dat de aarde veranderd; door de opwarming van de aarde, en de gevolgen ervan, reageert de aarde weer op haar eigen manier. Zo zie je steeds vaker dat het weer daar ook in mee verandert. Afgelopen zomer werd het dus behoorlijk heet in Nederland, en hebben we nagenoeg geen echte winter gehad. 

En tegelijkertijd hebben we vorig jaar een heus water probleem gehad waardoor zo’n beetje heel Limburg onder water stond. Weet je nog, dat er auto’s dreven door de straten in het geul-gebied? De Limburgers ervoeren de kracht van het water, dat in rap tempo steeg door hoog water uit Duitsland en extreme regenval. De schade was enorm. 

water tekort oplossen

Wat nu als we al het water dat boven een bepaald peil komt zouden afromen? Of beter gezegd, opvangen in bassins? Kunnen we daar dan niet iets mee? Kunnen we dan dat water niet gefilterd afgeven aan de boeren als er extreme droogte is? Dan kunnen de burgers gewoon douchen.

Als burger kan je meerdere soorten opslagtanks kopen, die je kan begraven in je tuin bijvoorbeeld, tot wel 30.000 liter. Maar als we hier vaker mee te kampen gaan krijgen, zou dan de overheid zoiets niet op grote schaal kunnen doen? Want als we inderdaad naar dat middellandse zeeklimaat gaan (ik vind dat dus helemaal niet zo erg, heerlijk!), dan is er met het eerder opgevangen water ook geen tekort meer. 

Zoet-zout-effect

Het zoet water-tekort heeft ook nog een ander effect op Nederland. Als er een zoetwater tekort dreigt, en daar wordt dus door de overheid niets aan gedaan, heeft het zoute zeewater vrij spel, en zou dat dus Nederland steeds verder in kunnen stromen. En dat heeft niet alleen een effect op de natuur, maar ook op ons bestaan.

Het heeft betrekking op de natuur, op de habitat van vele dieren die leven in en om het water, maar het heeft ook effect op de gewassen die verbouwd worden. Hoe denk je dat aardbeien smaken als ze met zout water worden besproeid?

Er zal hoedanook een oplossing moeten komen.

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Maar als we nog langer wachten hoeft dat kalf in Limburg bijvoorbeeld al niet meer naar de put om te verdrinken. Dan is er veel meer te dempen dan alleen een put.